އަލްފާޟިލާ ޒަރީނާ އިބްރާހީމްދީދީ
ގ.ހިތިފަރު

               ޒަރީނާ އިބްރާހީމްދީދީއަކީ ދިވެހި ކެއްކުން ދަސްކޮށްދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މިގޮތުން 1990 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުން ފެށިގެން "މުސްކުޅި ކެއްކުން" މި ނަމުގައި ކުލާހެއް ހިންގަވަމުން ޒަރީނާ ގެންދަވައެވެ. "ދިވެހިކާނާ"ގެ ނަމުގައި ޒަރީނާ ލިޔުއްވާފައިވާ ދިވެހި ކެއްކުމާބެހޭ ދެ ފޮތް ވަނީ ޝާއިޢު ކުރައްވާފައެވެ.