ޓެނިސް

     1998 ވަނަ އަހަރު ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވި ޖޫނިއަރ ހާޑްކޯޓު ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައާއި، ޖޫނިއަރ ނޭޝަނަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ، 16 އަހަރުން ދަށުގެ 1 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވުން.

     -  ފާޠިމަތު ޒީނާ ހ.ރުވާމާގެ