އަލްފާޟިލާ ޙަފީޡާ ޢަބްދުﷲ
ބެންހާގެ/ ރ.އަލިފުށި

               ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެމްބަރާގައި، ފެބުރުއަރީ 1995 ން ޑިސެމްބަރ 1997 އަށް ބޭއްވި، ޑިގްރީ އޮފް ބެޗްލަރ އޮފް އެޕްލައިޑް ސައެންސް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރު ކަމުގައި ހޮވި، "ރޯޔަލް އޮސްޓްރޭލިއަން ކެމިކަލް އިންސްޓިޓިއުޓް (އޭ.ސީ.ޓީ. ބްރާންޗް) ޕްރައިޒް" ހޯއްދަވާފައިވާތީ.