އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު
ހ. އާމުލީގެ

               ދިވެހިބަހަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު 1980 ވަނަ އަހަރާއި، 1983 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އޭގެފަހުން، 1990 ވަނަ އަަހަަރު މިނިވަން 25 ގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިގަތުމަށްފަހު، 1992 ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހިތްވަަރު ދިނުމުގެ އިނާމުވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

               ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިބަހަށް އޭނާ ތަފާތު ގޮތްގޮތުން ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ވާހަކަފޮތްތަކާއި، ކިޔަވައިދޭ ފޮތްތަކާއި، ނޫސް މަޖައްލާއަށް ލިޔުއްވި ލިޔުންތައް ހިމެނެއެވެ.