އަލްފާޟިލް އާދަމް ޙަސަން
މ. މިރުސްގަސްދޮށުގެ

               މެލޭޝިޔާގެ ވޯކަރސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ޖުލައި 1998 ން ޖޫން 2000 އަށް ހިންގި ޑިޕްލޯމާ އިން އޯޓޯމޮބީލް އެންޖިނިއަރިންގ ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.