އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މިފްތާޙު
ރަނައުރާގެ/ސ.ފޭދޫ

               2004 ވަނަ އަހަރު ޝްރީލަންކާގައި ބޭއްވި 5 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.