ލާންސް ކޯޕްރަލް އަޙްމަދު ޝާޠިރު
ފެންފިޔާޒުގެ/ނ. ޅޮހި

               2004 ވަނަ އަހަރު ޝްރިލަންކާގައި ބޭއްވި، 5 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ ފެޑެރޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، 60 ކިލޯގްރާމުން ދަށުގެ ބައިން ރަންމެޑެލް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.