އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސަމްޙާ
އާހިޔާ/މ.މުލައް

               މެލޭޝިޔާގެ ސައިޓޯ އެކޭޑެމީގައި ޖޫން 2002 ން އޮގަސްޓު 2003 ށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ޑިޕްލޯމާ އިން އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.