އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޛަހީން ސަބްނަމީގެ/މ.މުލައް އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ޝަމީމު އާފަތިސް/ގދ.ތިނަދޫ

 

 ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ކާފަގެ ނަސޭހަތް

އުމުރުފުރާ: 8 އަހަރާއި 12 އަހަރާ ދެމެދު