އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ރީނާޒާ
ބްލޫނައިޓް/ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ލިޔުއްވި ފޮތުގެ ނަން: ތުއްތުކުދިންގެ ވާހަކަ - މަޖާ ކަމާ

އުމުރުފުރާ: 5 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދު.