އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ލީނާ ޢަލީ
މ. މޭބިސްކަދުރުގެ

         އިންޑިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޕޫނޭގައި، ޖުލައި 2004 ން އޭޕްރިލް 2007 ށް ހިންގި ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ސޯޝިއޮލޮޖީ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވާތީ.