އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް
ގދ. ތިނަދޫ އަލިދޯދި

ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތައް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން، ދިވެހިބަހުގެ ބަހުރުވަތަކުގެ އަދަބީ ބަސްފޮތް ލިޔުމުގެ މުބާރާތުގެ 35 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހާސިލުކުރެއްވުން