އަލްޙާފިޡާ މަރްޔަމް ވަދީފާ
މިސްކިތްމަގު ބާޣުބަހާރު ޏ.ފުވައްމުލަކު

ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ފެށްޓެވީ 2007 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މާތްﷲގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތްފުޅުން ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކުރައްވައި ނިންމެވީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި
ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއާއި އަދި މިހާރުގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން މުރާޖަޢާ ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވައި، އެއްވަނަ ދަރަޖައިން ފާސްވެ، ސަނަދު ހާސިލު ކުރެއްވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގައެވެ.