ދިޔާނާ ޢަބްދުﷲ
ދ. ހުޅުދެލީ ރަންކޮކާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ޕޯސްޓް ގްރެޖްއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.