އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިބާޢު
ހ. އިރުވައި

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ކެންބަރާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޯލޮޖީގައި ފެބްރުއަރީ 1993 އިން ޖޫން 1995 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި އެސޯސިއޭޓް ޑިޕްލޯމާ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯހުގެ ފޮޓޯގްރެމެޓްރީ އިން އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބު ކަމުގައި ހޮވި އަދި މިއީ އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ބޭރު ޤައުމެއްގެ ދަރިވަރަކަށް މި އިނާމު ލިބުނު ފުރަތަމަފަހަރު ކަމަށްވާތީ.