އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢިނާޔާ
މއ. މުރައިދޫގެ

ލަވަކިޔުއްވަން ދިމާވި ސަބަބެއް ކަމަށް ޢާއިޝަތު ޢިނާޔާ ބުނުއްވަނީ [ޒީރޯޑިގްރީ]ގެ ފަރާތުން ކިޔުމަށް ހަމަޖެއްސެވި [ކީރިތިޅަކުއްޖާ] މި ލަވަކިޔުމުގެ ފުރްޞަތު ލިބިލެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އަދި ޢިނާޔާގެ ލަވަތައް 6 އަލްބަމެއްގައި ނުކުމެފައިވެސް ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި، ފޯރހޭންޑް 1، 2، 3، 4 އަދި [ގެލެކްސީ 3] އާއި، [އިންތިޒާރު] މި އަލްބަމްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޢާއިޝަތު ޢިނާޔާ މިހާތަނަށް 3 ޝޯއެއްގައި ލަވަ ކިޔުއްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދިވެހި ދެ ފިލްމަކަށްވެސް ލަވަ ކިޔުއްވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަމިއްލަ އަލްބަމެއް ހެއްދެވޭތޯ ޢިނާޔާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އެބަ ގެންދަވައެވެ.