އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަފީޤު
ހ. ޝަފީޤުގެ

ޢާއިޝަތު ޝަފީޤަކީ ޢުމުރުން 9 އަހަރުން ފެށިގެން ފެހުމުގެ މަސައްކަތް މެދުނުކެނޑި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީނާ ފައްސަވާ ތަކެތި ރާއްޖޭގެ މަޢުރަޟުތަކުގައި އެކި އަހަރު ބައިވެރިކުރައްވައިގެން، ފެހުމުގެ މަސައްކަތުން 2 އަހަރު 1 ވަނަ، 3 އަހަރު 2 ވަނަ ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން، މި މަސައްކަތް ދަސްކުރަން އަންނަ މީހުންނަށް މި މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެއްވަމުންވެސް ގެންދަވައެވެ.