އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފެންފިޔާޒުގެ/ގދ. ވާދޫ

މުޙަންމަދު ރަޝީދު، ރުއްގަލު ބޭސްކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ ތިރީހަކަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މުޙަންމަދު ރަޝީދު ބޭސްކޮށްދެއްވުމުގައި ނިކަމެތިންގެ އަތުން އެއްވެސް އަގެއް ނުނަންގަވައެވެ. މިވޭތުވެދިޔަ ތިރީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެހާހެއްހާ މީހުންނަށް ބޭސްފަރުވާކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ.