އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަބްދުލްޙަކީމް
ލައިނޫފަރުގެ/ޅ. ނައިފަރު

ޢަބްދުއްލަޠީފް ޅެން ހައްދަވަން ފެށްޓެވީ، އުމުރުން 19 އަހަރުގައެވެ. މަޖީދިއްޔާގައި އުޅުއްވިއިރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް މީނާ ގެންދަވަނީ ޅެން ހައްދަވަމުންނެވެ. ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ ޅެންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤައުމީ މައުޟޫޢުތަކުގަޔާއި، ޤުދްރަތީ މަންޒަރު ސިފަކުރުމުގެ ގޮތުން ހައްދަވާފައިވާ ޅެންތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.