ޕީ.ޕީ.އެމް އިން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން
12 ނޮވެމްބަރ 2017 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު ހިއްކުން ފަށްޓަވައިދެއްވާ، މަހާ ޖައްރާފު އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފާވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500