ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަނީފް މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމުން، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި ވިލިނގިލި، ރޯޒިންވިލާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަނީފް މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާލެ 20113
ފޯނު: 3323701 ފެކްސް: 3325500